BESTYRELSEN

Bestyrelsen vælges af ejerne på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden vælges i lige år og den andel halvdel, herunder næstformanden vælges i ulige år.

Bestyrelsen består af 3 – 5 ejere i ejendommen samt 2 suppleanter. Den nuværende bestyrelse i ejerforeningen (2017/18) består af følgende:

Formand
John Henriksen
Sundholmsvej 111, 1.tv
2300 København S
Træffetid onsdag 16-17:30. Tlf. 26 29 60 76.
Viser nye beboere rundt i ejerforeningen ved forespørgsel.

Medlemmer
Henry Hansen
Sundholmsvej 109, 2. tv
2300 København S
Tlf. 51 26 64 14

Helene Westergaard Jacobsen
Englandsvej 16, 5.
2300 København S

Jacob Christian Nielsen
Sundholmsvej 109, 4. tv
2300 København S

Linda Boye-Krabbe
Englandsvej 16, 3. tv
2300 København S

Christoffer Florentsen
Sundholmsvej 109, 1.th
2300 København S

Suppleanter
Erik Hjelm
Englandsvej 16, 1. th
2300 København S

Bestyrelsens arbejdsopgaver er bl.a.:
Husk det er også DIN forening/ejendom.
Hvis du har gode ideer eller du mangler noget i denne beboervejledning, så kontakt formanden, helst skriftligt.
Bestyrelsen kan kontakts over mail på følgende adresse: ef.engsund@gmail.com

Gårdlauget
Kontakt til gårdlauget.
Christoffer Florentsen, Sundholmsvej 109, 1. th
E-mail: engsundgaardlaug@gmail.com

Varmelauget
Kontakt til varmelauget.
Henry Hansen, Sundholmsvej 109, 2. tv

Underskrift- og nøgleansvarlig
John Henriksen
Sundholmsvej 111, 1.tv
2300 København S

Webmaster
Jens Bjargum, Sundholmsvej 109, 1.tv.